Potrebujete poradiť, alebo pomôcť s predajom
Vašej nehnuteľnosti?
Zavolajte mi kedykoľvek. AJ TERAZ!
Ľubomír Suchý 😉

REALITNÝ
MAKLÉR
7 DNÍ V TÝŽDNI

Stiahnite si môj nový e-book

6 užitočných rád pri predaji nehnuteľnosti

ebook
Referencie

ČO HOVORIA NAŠI KLIENTI?

Cesta k úspešnému predaju nie je ľahká

TOTO SÚ MOJE špeciality

Online Marketing

Denne pracujem na sociálnych sieťach, kde nielen inzerujem a komunikujem so záujemcami a potenciálnymi kupujúcimi, ale tvorím a využívam aj platené kampane, cielené na lokality, záujmové skupiny a pod.

Chyby sÚ TABU

Neustále sledujem judikatúru, aktuálne zmeny zákonov v oblasti práva nehnuteľností a katastra nehnuteľností a pravidelne sa vzdelávam v realitnom práve.

VÝHODNÝ PREDAJ

Využívam osvedčené marketingové stratégie, aby som Vašu nehnuteľnosť predal za najvyššiu možnú cenu a v čo najkratšom možnom čase.

Dlhé roky praxe nenahradí žiadna kniha

Predávam nehnuteľnosti
na základe skúseností

Realitný maklér

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Súhrn najčastejšie kladených otázok ...a odpovedí

Toto je veľmi častá otázka a je dôležité, aby v každom prípade boli v zmluve uvedení všetci dospelí nájomníci, ktorí budú v byte bývať. Často sa stáva, hlavne pri nájmoch študentom, že sa uvedie do zmluvy len jeden, ten „hlavný hovorca“, ktorý zmluvu aj podpíše a platí aj nájomné, pričom sa mu ostatní na nájom skladajú, každý svojim dielom. Nie je to dobré riešenie a prenajímateľ na to príde vtedy, keď v byte nastane škoda (rozbité okno, poškodené dvere a pod.) a nemá ju kto zaplatiť. Hlavný nájomník, ktorý zmluvu podpisoval sa k tomu nemá, lebo on škodu nespôsobil a vinník sa k tomu taktiež nemá, lebo on predsa nemá podpísanú žiadnu zmluvu. Preto je dôležité, aby boli v nájomnej zmluve uvedení všetci dospelí nájomníci, ktorí budú „spoločne a nerozdielne zodpovedať za všetky vzniknuté škody, spôsobené nad rámec bežného opotrebenia nehnuteľnosti“.

Balkón je externý priestor bytu, ktorý vyčnieva von z budovy a teda ide o vysunutú konštrukciu. Je z troch strán ohraničený len zábradlím a teda nie je chránený pred nepriaznivým počasím. Lodžia je spravidla zapustená do budovy a je teda aspoň z dvoch strán chránená bočnými stenami. Sú aj lodžie, ktoré vyčnievajú von z budovy ako balkón, no ak majú bočné steny murované, ide o lodžiu. Takéto lodžie nájdeme hlavne na starších tehlových bytových domoch.

Družstevný byt je vo vlastníctve bytového družstva. Tzv. vlastník družstevného bytu, v tomto prípade Vy, máte k bytu len právo nájmu. Ako člen družstva máte členské práva a povinnosti spojené s členstvom v bytovom družstve, k danému bytu. Pri predaji, resp. v tomto prípade pri prevode, sa predávajú tieto práva a povinnosti v bytovom družstve a nie samotný byt. Tak isto pri kúpe družstevného bytu, ste ešte nekúpili tento byt do osobného vlastníctva, ale stali ste sa len členom bytového družstva a máte k bytu užívacie právo. Družstevný byt nemôžete kúpiť cez hypotekárny úver. Ak ale družstevný byt, resp. členstvo v bytovom družstve kúpite, môžete požiadať bytové družstvo o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva a po vyplatení „anuity“, čo je zostatková hodnota bytu, nadobudnete byt do osobného vlastníctva. Anuita býva spravidla relatívne nízka a to do cca 1.000€.

Ide o obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať, alebo niečo konať. Rozlišujeme dva druhy vecných bremien. Prvým je zriadenie vecného bremena v prospech nehnuteľnosti (bez ohľadu na jej vlastníka), ktoré pôsobí in rem. Ide napríklad o právo prechodu cez pozemok v prospech každodobého (akéhokoľvek) vlastníka susedného pozemku a to peši, alebo motorovým vozidlom, právo zriaďovať na pozemku rôzne siete a vstupovať na pozemok za účelom údržby týchto sietí a pod. Druhým je vecné bremeno v prospech konkrétnej osoby, ktoré pôsobí in personam (teda patrí konkrétnej osobe), napr. právo doživotného užívania nehnuteľnosti a pod. Toto vecné bremeno spravidla smrťou zaniká a nikto iný nemôže práva vyplývajúce z vecného bremena užívať.

Takéto označovanie bytov sa u nás (na Slovensku) veľmi často nepoužíva, skôr som sa s takýmto označením stretol u susedov v Českej republike.  Prvá číslovka označuje počet samostatných izieb, v tomto prípade 3 izby (spálňa, detská izba a obývacia izba). Za znamienkom + je označenie kuchyne. Ak je tam číslovka 1, ide o samostatnú kuchyňu, teda o oddelenú miestnosť. Ak je tam KK, ide o tzv. kuchynský kút a to je kuchyňa spojená s obývačkou (niekedy sa označuje aj bez znamienka +, napr: 1kk, 2kk, 3kk).

Je obvyklé, že cena bytu v pôvodnom stave je nižšia, ako cena bytu rovnakých parametrov (čo do rozlohy, lodžie a pod.) v tej istej lokalite po rekonštrukcii. Pôvodný, alebo dezolátny stav bytu však nemusí byť jednoznačnou nevýhodou. Často sa takýto byt predá oveľa rýchlejšie, ako podobný byt po kompletnej rekonštrukcii. Takýto byt si môže jeho nový majiteľ totiž zrekonštruovať presne podľa svojich predstáv a pokiaľ je aspoň trochu zručný, niektoré práce si môže v byte urobiť aj sám a tým ušetriť peniaze pri rekonštrukcii. V takýchto prípadoch sa samozrejme pozeráme aj na lokalitu a snažíme sa vyzdvihnúť jej prednosti, čo môže takýto byt zatraktívniť. Navyše nie je pravidlom, že sa po rekonštrukcii cena bytu zvýši o sumu, ktorá bola investovaná do rekonštrukcie.

Sme tu pre vás

STE PRIPRAVENÍ PREDAŤ VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ?

Realitný maklér

© Všetky práva vyhradené, realityvychod.sk