Nikdy nevyžadujeme platby od klienta

realitných služieb spoločnosti Reality východ s.r.o.​

Cena našej provízie zahŕňa

služby

Obhliadka

obhliadky nehnuteľnosti (bez obmedzenia počtu)

Nafotenie

nafotenie nehnuteľnosti a úprava fotografií pre použitie v elektronickej komunikácii a inzercii

Inzercia

inzercia na slovenských renomovaných platených realitných portáloch a na našej webstránke

dokumenty

vypracovanie Rezervačnej zmluvy, Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy (v prípade prenájmu) a notárske poplatky za overenie podpisov. Návrh na vklad na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor a výpis listu vlastníctva
(nie na právne účely aj na počkanie)

Financie

poradenstvo a sprostredkovanie hypotekárneho úveru, bezúčelového úveru a poistenia nehnuteľnosti

poplatky

správny poplatok na Okresný úrad, katastrálny odbor (obvykle 66 €)

Cenník

Výška provízie za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti

5%

z kúpnej ceny (min 1.500€)


6%

z kúpnej ceny pri vzdialenosti viac, ako 20km od Košíc.

4%

z kúpnej ceny


4,5%

z kúpnej ceny pri vzdialenosti viac, ako 20km od Košíc.

3%

z kúpnej ceny


Naša provízia sa pripočítava k cene nehnuteľnosti

Obhliadky nehnuteľností vzdialených od Košíc

Ak je vzdialenosť ponúkanej nehnuteľnosti do 20 km od Košíc, záujemca ktorý prejaví záujem o naše služby, neplatí žiadne poplatky a náklady spojené s cestovným, nafotením nehnuteľnosti a pod.

15€

 

20€

30€

Cenník posudku na trhovú cenu nehnuteľnosti

(pre notárov, súdy, občanov a pod.)​

20€

40€

Zabezpečenie listín v prípade, ak klient nedisponuje listinami potrebnými na právne úkony a ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť tieto listiny:

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:
15 € ako náhradu za strávený čas
vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi Realitnou kanceláriou Reality Východ a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km. Toto neplatí v prípade, ak tieto listiny je možné vyžiadať písomne, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. V takomto prípade hradí klient len poštovné. V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky www.google.com/maps -“získať trasu“.

OSTATNÉ

Výška provízie je vo výške nájomného za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Hradí  ten, kto o poskytnutie služby požiadal (prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie nájmu je 200 EUR.

Pri nehnuteľnostiach, ktoré naša realitná kancelária ponúka, sa delíme o províziu s inou realitnou kanceláriou, ak nájde kupujúceho danej nehnuteľnosti, v pomere 60/40 (60% pre našu kanceláriu).

Vieme Vám podľa Vami zadaných požiadaviek vyhľadať vhodnú nehnuteľnosť určenú na predaj. Odmena za aktívne vyhľadávanie nehnuteľností činí 250€ mesačne a zahŕňa aktívne vyhľadávanie nehnuteľností podľa zadaných požiadaviek a v prípade záujmu aj 5 osobných obhliadok vyhľadaných nehnuteľností. Ponúkame aj možnosť paušálnej odmeny vo výške 1.000€ pričom táto odmena zahŕňa aktívne vyhľadávanie nehnuteľností po dobu 6 mesiacov v neobmedzenom množstve a v prípade záujmu aj 10 osobných obhliadok vyhľadaných nehnuteľností. Samozrejmosťou je inzerovanie dopytu klienta na našej webovej stránke a na ďalších platených realitných portáloch (napr.: nehnuteľnosti.sk, topreality.sk a pod.).

o mne

ĽubomÍR SUCHÝ, OSOBNÝ REALITNÝ MAKLÉR

“Mojou prácou je zabezpečiť bezproblémový a urýchlený predaj Vašej nehnuteľnosťi. Pri predaji nehnuteľnosti dbám na serióznosť a úctu ku každému zákazníkovi.”

Sme na konci sekcie Cenník

Máte nejaké otázky?

Rád Vám na všetko odpoviem, prípadne poradím.