Realitná kancelária Reality Východ. Kontaktujte nás

Cenník realitných služieb spoločnosti Reality Východ s.r.o.

Od našich klientov nevyžadujeme žiadne platby! NIKDY!

Všetky tieto služby pre našich klientov zaplatí naša realitná kancelária:

Provízia

Výška provízie realitnej kancelárie Reality Východ s.r.o.

Za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti, nevyžadujeme od našich klientov žiadne platby! Výška našej provízie za sprostredkovanie predaja sa stanovuje podľa výšky ceny predávanej nehnuteľnosti a jej vzdialenosti od mesta Košice a Prešov. Provízia sa pripočítava sa k cene nehnuteľnosti. Je našou povinnosťou a záväzkom predať nehnuteľnosť za takúto cenu a naši klienti tak dostanú plnú cenu, ktorú za nehnuteľnosť požadujú. Našu províziu zaplatí kupujúca strana.

Obhliadky

Obhliadky nehnuteľností sú vždy bezplatné!

Aj pri našom prvom kontakte a nezáväznej obhliadke Vašej nehnuteľnosti, nám nič neplatíte. Záujemca ktorý prejaví záujem o naše služby, neplatí žiadne poplatky a náklady spojené s cestovným, nafotením nehnuteľnosti a pod. Ak sa rozhodnete pre naše služby, nemusíte za nami chodiť, my prídeme za Vami! ...a nič Vás to nebude stáť! Od našich klientov nežiadame žiadne platby. NIKDY!

Posudok

Posudok na trhovú (odhadnú) cenu nehnuteľnosti

Pre notárov a občanov pri dedičských a rozvodových konaniach, pri súdnych sporoch, ale aj ako silný argument predávajúceho, pri predaji a vyjednávaní o cene jeho nehnuteľnosti. Ocenenie nehnuteľnosti je vypracované porovnávacou metódou, reprezentovanou využitím CMA analýzy, podľa §206 zákona č.160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok a Smernice č.1/2019 Realitnej únie Slovenskej republiky o oceňovaní nehnuteľností. Ocenenie nehnuteľnosti nie je znaleckým posudkom podľa zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade informatívneho charakteru (bez dodaných podkladov), Vám poskytneme hrubý odhad aj telefonicky zdarma.

Ostatné