Cenník realitných služieb spoločnosti Reality Východ s.r.o.

Od našich klientov nevyžadujeme žiadne platby.

Služby, ktoré hradíme z našej provízie pre klienta:

OBHLIADKA
obhliadky nehnuteľnosti (bez obmedzenia počtu) a pri exkluzívnom predaji aj počas víkendov, bez časového obmedzenia
NAFOTENIE
profesionálne nafotenie nehnuteľnosti, úprava fotografií a vloženie vodoznaku, pre použitie v elektronickej komunikácii a inzercii
INZERCIA
inzercia na slovenských renomovaných platených realitných portáloch, na našej webstránke a pri exkluzívnom predaji aj platená reklama na sociálnej sieti Facebook, alebo na vyhľadávači Google
DOKUMENTY
vypracovanie Rezervačnej dohody, Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve, Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy (v prípade prenájmu), návrh na vklad na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor a výpis listu vlastníctva
(nie na právne účely aj na počkanie)
FINANCIE
poradenstvo a sprostredkovanie hypotekárneho úveru, bezúčelového úveru a poistenia nehnuteľnosti, to všetko „pod jednou strechou“
POPLATKY
notárske poplatky za overenie podpisov a správny poplatok na Okresný úrad, katastrálny odbor

Cenník realitných služieb spoločnosti Reality Východ s.r.o.

Od našich klientov nevyžadujeme žiadne platby! Výška našej provízie za sprostredkovanie predaja sa stanovuje podľa výšky ceny predávanej nehnuteľnosti a pripočítava sa k cene nehnuteľnosti. Naši klienti tak dostanú plnú cenu, ktorú za nehnuteľnosť požadujú a našu províziu zaplatí kupujúca strana.
Do 49.999€
5%z kúpnej ceny (min. 2.000€)
Od 50.000€ do 699.999€
4% z kúpnej ceny (min. 2.500€)
Od 700.000€
3% z kúpnej ceny
S našimi klientmi nepodpisujeme žiadne zmluvy, ale len "Súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie", kde je uvedená aj výška našej provízie, podľa vzoru Realitnej únie SR. Naši klienti sú pred podpisom "Súhlasu" poučení v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. v znení neskorších noviel.

Obhliadky nehnuteľností vzdialených od Košíc a Prešova

(ak v cenníku vyššie nie je uvedené inak)
Ak je vzdialenosť ponúkanej nehnuteľnosti do 30 km od Košíc, alebo Prešova, záujemca ktorý prejaví záujem o naše služby, neplatí žiadne poplatky a náklady spojené s cestovným, nafotením nehnuteľnosti a pod.
Do 30KM
0€
Do 60KM
40€
Do 90KM
50€

Posudok na trhovú (odhadnú) cenu nehnuteľnosti

Pre notárov a občanov pri dedičských a rozvodových konaniach, pri súdnych sporoch, ale aj ako silný argument predávajúceho, pri predaji a vyjednávaní o cene jeho nehnuteľnosti. Ocenenie nehnuteľnosti je vypracované porovnávacou metódou, reprezentovanou využitím CMA analýzy, podľa §206 zákona č.160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok a Smernice č.1/2019 Realitnej únie Slovenskej republiky o oceňovaní nehnuteľností. Ocenenie nehnuteľnosti nie je znaleckým posudkom podľa zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VYPRACOVANIE POSUDKU V PÍSOMNEJ A/ALEBO ELEKTRONICKEJ PODOBE, NA ZÁKLADE ŽIADOSTI ZADÁVATEĽA A DODANÝCH PODKLADOV, BEZ FYZICKEJ - OSOBNEJ OBHLIADKY NEHNUTEĽNOSTI
50€
VYPRACOVANIE POSUDKU V PÍSOMNEJ A/ALEBO ELEKTRONICKEJ PODOBE, NA ZÁKLADE ŽIADOSTI ZADÁVATEĽA A DODANÝCH PODKLADOV, S FYZICKOU - OSOBNOU OBHLIADKOU NEHNUTEĽNOSTI
80€
V prípade informatívneho charakteru (bez dodaných podkladov), Vám poskytneme hrubý odhad aj telefonicky zdarma.

Finančná odmena za váš tip

Zavolajte nám a dajte nám tip na predaj nehnuteľnosti vášho známeho, suseda, či priateľa. Ak s nami uzavrie dohodu o predaji jeho nehnuteľnosti, po jej predaji vás odmeníme jednorázovou odmenou vo výške 120€ - 600€, podľa výšky našej provízie.

Ostatné

PROVÍZIA ZA SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI
Výška našej provízie pri prenájme bytu, alebo domu, je vo výške nájomného za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Pri prenájme komerčného priestoru, je výška našej provízie vo výške nájomného za jeden mesiac užívania, ak pôjde o prenájom na 1 rok. Pri prenájme na 2 roky, je výška našej provízie vo výške dvoch mesačných nájmov a pri prenájme na tri a viac rokov, je výška našej provízie vo výške troch mesačných nájmov. Províziu hradí ten subjekt, ktorý o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie nájmu je 300 EUR.
KONTROLA ZMLÚV PRI PREVODE VLASTNÍCKYCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTI
Ak kupujete nehnuteľnosť sami, bez pomoci realitnej kancelárie, je pravdepodobné, že v zmluvách, ktoré Vám predloží predávajúci nehnuteľnosti, sa nebudete vedieť orientovať a ani posúdiť ich správnosť a úplnosť. Je bežnou praxou, že nás oslovujú kupujúci, ktorí si nie sú istí zmluvami, ktoré zhotovila protistrana a požiadajú nás o preverenie, kontrolu a prípadné doplnenie týchto zmlúv. Odmena za skontrolovanie, posúdenie a prípadné doplnenie Rezervačnej a Kúpnej zmluvy je 250€.
HĽADANIE NEHNUTEĽNOSTI – PRE ZÁUJEMCU (KUPUJÚCEHO)
Vieme Vám podľa Vami zadaných požiadaviek vyhľadať vhodnú nehnuteľnosť určenú na predaj, alebo prenájom. Odmena za aktívne vyhľadávanie nehnuteľností činí 250€ mesačne a zahŕňa aktívne vyhľadávanie nehnuteľností podľa zadaných požiadaviek a v prípade záujmu aj 5 osobných obhliadok vyhľadaných nehnuteľností. Ponúkame aj možnosť paušálnej odmeny vo výške 1.000€, pričom táto odmena zahŕňa aktívne vyhľadávanie nehnuteľností po dobu 6 mesiacov v neobmedzenom množstve a v prípade záujmu aj 10 osobných obhliadok vyhľadaných nehnuteľností. Samozrejmosťou je inzerovanie dopytu klienta na našej webovej stránke a na ďalších platených realitných portáloch (napr.: nehnuteľnosti.sk, topreality.sk a pod.).
© Všetky práva vyhradené, Reality Východ s.r.o.

realitný maklér

realitná kancelária

realitka

predaj nehnuteľnosti

kúpa nehnuteľnosti

Realitná kancelária Košice

Realitná kancelária Prešov

crossmenu