Od našich klientov nevyžadujeme žiadne platby !!

realitných služieb spoločnosti Reality východ s.r.o.​

Cena našej provízie zahŕňa

služby

Obhliadka

obhliadky nehnuteľnosti (bez obmedzenia počtu)

Nafotenie

nafotenie nehnuteľnosti a úprava fotografií pre použitie v elektronickej komunikácii a inzercii

Inzercia

inzercia na slovenských renomovaných platených realitných portáloch a na našej webstránke

dokumenty

vypracovanie Rezervačnej zmluvy, Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve, Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy (v prípade prenájmu), návrh na vklad na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor a výpis listu vlastníctva
(nie na právne účely aj na počkanie)

Financie

poradenstvo a sprostredkovanie hypotekárneho úveru, bezúčelového úveru a poistenia nehnuteľnosti

poplatky

notárske poplatky za overenie podpisov a správny poplatok na Okresný úrad, katastrálny odbor

Cenník

Výška provízie za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti sa stanovuje podľa výšky ceny predávanej nehnuteľnosti (bez provízie)

5%

z kúpnej ceny (min 1.500€)6%

z kúpnej ceny pri vzdialenosti viac, ako 20km od Košíc, alebo Prešova

4%

z kúpnej ceny4,5%

z kúpnej ceny pri vzdialenosti viac, ako 20km od Košíc, alebo Prešova

3%

z kúpnej ceny


Naša provízia sa pripočítava k cene nehnuteľnosti. S našimi klientmi nepodpisujeme žiadne zmluvy, ale len "Súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie", kde je uvedená aj výška našej provízie, podľa vzoru Realitnej únie SR. Naši klienti sú pred podpisom "Súhlasu" poučení v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. v znení neskorších noviel.

Obhliadky nehnuteľností vzdialených od Košíc a Prešova

(ak v cenníku vyššie nie je uvedené inak)
Ak je vzdialenosť ponúkanej nehnuteľnosti do 30 km od Košíc, alebo Prešova, záujemca ktorý prejaví záujem o naše služby, neplatí žiadne poplatky a náklady spojené s cestovným, nafotením nehnuteľnosti a pod.

0€

 

30€

45€

Cenník posudku na trhovú (odhadnú) cenu nehnuteľnosti

(pre súdy, notárov a občanov pri dedičských konaniach a pod.) Ocenenie nehnuteľnosti je vypracované v zmysle §206 zákona č.160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok a v súlade so Smernicou Realitnej únie Slovenskej republiky o oceňovaní nehnuteľností. Ocenenie nehnuteľnosti nie je znaleckým posudkom podľa zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OSTATNÉ

Výška provízie je vo výške nájomného za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Hradí  ten, kto o poskytnutie služby požiadal (prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie nájmu je 300 EUR.

Pri nehnuteľnostiach, ktoré naša realitná kancelária ponúka, sa delíme o províziu s inou realitnou kanceláriou, ak nájde kupujúceho danej nehnuteľnosti, v pomere 65/35 (65% pre našu kanceláriu).

Vieme Vám podľa Vami zadaných požiadaviek vyhľadať vhodnú nehnuteľnosť určenú na predaj. Odmena za aktívne vyhľadávanie nehnuteľností činí 250€ mesačne a zahŕňa aktívne vyhľadávanie nehnuteľností podľa zadaných požiadaviek a v prípade záujmu aj 5 osobných obhliadok vyhľadaných nehnuteľností. Ponúkame aj možnosť paušálnej odmeny vo výške 1.000€ pričom táto odmena zahŕňa aktívne vyhľadávanie nehnuteľností po dobu 6 mesiacov v neobmedzenom množstve a v prípade záujmu aj 10 osobných obhliadok vyhľadaných nehnuteľností. Samozrejmosťou je inzerovanie dopytu klienta na našej webovej stránke a na ďalších platených realitných portáloch (napr.: nehnuteľnosti.sk, topreality.sk a pod.).

o mne

ĽubomÍR SUCHÝ, OSOBNÝ REALITNÝ MAKLÉr

“Mojou prácou je zabezpečiť bezproblémový a urýchlený predaj Vašej nehnuteľnosti. Pri predaji nehnuteľnosti dbám na serióznosť a úctu ku každému klientovi.”

Sme na konci sekcie Cenník

Máte nejaké otázky?

Rád Vám na všetko odpoviem, prípadne poradím.