Od našich klientov nevyžadujeme žiadne platby !!

Cenník​ realitných služieb spoločnosti Reality východ s.r.o.​

Cena našej provízie zahŕňa tieto činnosti (neplatí ju náš klient, ale kupujúci):

služby

Obhliadka

obhliadky nehnuteľnosti (bez obmedzenia počtu) a pri exkluzívnom predaji aj počas víkendov, bez časového obmedzenia

Nafotenie

profesionálne nafotenie nehnuteľnosti a úprava fotografií pre použitie v elektronickej komunikácii a inzercii

Inzercia

inzercia na slovenských renomovaných platených realitných portáloch, na našej webstránke a pri exkluzívnom predaji aj platená reklama na sociálnej sieti Facebook, alebo na vyhľadávači Google

dokumenty

vypracovanie Rezervačnej dohody, Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve, Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy (v prípade prenájmu), návrh na vklad na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor a výpis listu vlastníctva
(nie na právne účely aj na počkanie)

Financie

poradenstvo a sprostredkovanie hypotekárneho úveru, bezúčelového úveru a poistenia nehnuteľnosti, to všetko „pod jednou strechou“

poplatky

notárske poplatky za overenie podpisov a správny poplatok na Okresný úrad, katastrálny odbor

Cenník - výška našej provízie

Od našich klientov nevyžadujeme žiadne platby!! Výška našej provízie za sprostredkovanie predaja sa stanovuje podľa výšky ceny predávanej nehnuteľnosti a pripočítava sa k cene nehnuteľnosti. Naši klienti tak dostanú plnú cenu, ktorú za nehnuteľnosť požadujú a našu províziu zaplatí kupujúca strana.

5%

z kúpnej ceny (min 2.000€)

 

6%

z kúpnej ceny pri vzdialenosti viac, ako 20km od Košíc, alebo Prešova (min.2.000€)

4%

z kúpnej ceny4,5%

z kúpnej ceny pri vzdialenosti viac, ako 20km od Košíc, alebo Prešova

3%

z kúpnej ceny


S našimi klientmi nepodpisujeme žiadne zmluvy, ale len "Súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie", kde je uvedená aj výška našej provízie, podľa vzoru Realitnej únie SR. Naši klienti sú pred podpisom "Súhlasu" poučení v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. v znení neskorších noviel.

Obhliadky nehnuteľností vzdialených od Košíc a Prešova

(ak v cenníku vyššie nie je uvedené inak)
Ak je vzdialenosť ponúkanej nehnuteľnosti do 30 km od Košíc, alebo Prešova, záujemca ktorý prejaví záujem o naše služby, neplatí žiadne poplatky a náklady spojené s cestovným, nafotením nehnuteľnosti a pod.

0€

 

40€

50€

Posudok na trhovú (odhadnú) cenu nehnuteľnosti

Pre notárov a občanov pri dedičských a rozvodových konaniach, pri súdnych sporoch, ale aj ako silný argument predávajúceho, pri predaji a vyjednávaní o cene jeho nehnuteľnosti. Ocenenie nehnuteľnosti je vypracované porovnávacou metódou, reprezentovanou využitím CMA analýzy, podľa §206 zákona č.160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok a Smernice č.1/2019 Realitnej únie Slovenskej republiky o oceňovaní nehnuteľností. Ocenenie nehnuteľnosti nie je znaleckým posudkom podľa zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade informatívneho charakteru (bez dodaných podkladov), Vám poskytneme hrubý odhad aj telefonicky zdarma.

OSTATNÉ

Výška našej provízie pri prenájme bytu, alebo domu, je vo výške nájomného za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Pri prenájme komerčného priestoru, je výška našej provízie vo výške nájomného za jeden mesiac užívania, ak pôjde o prenájom na 1 rok. Pri prenájme na 2 roky, je výška našej provízie vo výške dvoch mesačných nájmov a pri prenájme na tri a viac rokov, je výška našej provízie vo výške troch mesačných nájmov (bez cien energií). Hradí ten, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie nájmu je 300 EUR.Ak kupujete nehnuteľnosť sami, bez pomoci realitnej kancelárie, je pravdepodobné, že v zmluvách, ktoré Vám predloží predávajúci nehnuteľnosti, sa nebudete vedieť orientovať a ani posúdiť ich správnosť a úplnosť. Je bežnou praxou, že nás oslovujú kupujúci, ktorí si nie sú istí zmluvami, ktoré zhotovila protistrana a požiadajú nás o preverenie, kontrolu a prípadné doplnenie týchto zmlúv Odmena za skontrolovanie, posúdenie a prípadné doplnenie Rezervačnej a Kúpnej zmluvy je 250€

 

 

 

 

Vieme Vám podľa Vami zadaných požiadaviek vyhľadať vhodnú nehnuteľnosť určenú na predaj, alebo prenájom. Odmena za aktívne vyhľadávanie nehnuteľností činí 250€ mesačne a zahŕňa aktívne vyhľadávanie nehnuteľností podľa zadaných požiadaviek a v prípade záujmu aj 5 osobných obhliadok vyhľadaných nehnuteľností. Ponúkame aj možnosť paušálnej odmeny vo výške 1.000€ pričom táto odmena zahŕňa aktívne vyhľadávanie nehnuteľností po dobu 6 mesiacov v neobmedzenom množstve a v prípade záujmu aj 10 osobných obhliadok vyhľadaných nehnuteľností. Samozrejmosťou je inzerovanie dopytu klienta na našej webovej stránke a na ďalších platených realitných portáloch (napr.: nehnuteľnosti.sk, topreality.sk a pod.).


o mne

ĽubomÍR SUCHÝ, OSOBNÝ REALITNÝ MAKLÉr

“Mojou prácou je zabezpečiť bezproblémový a urýchlený predaj Vašej nehnuteľnosti. Pri predaji nehnuteľnosti dbám na serióznosť a úctu ku každému klientovi.”

Sme na konci sekcie Cenník

Máte nejaké otázky?

Rád Vám na všetko odpoviem, prípadne poradím.