Realitná kancelária Reality Východ. Kontaktujte nás

Rekonštrukcia bytu v paneláku. Čo všetko Vás čaká?

JE POTREBNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE, OHLASOVACIA POVINNOSŤ, ALEBO SÚHLAS SUSEDOV?

Ak sa chystáte Váš byt len čiastočne rekonštruovať, kompletne prerábať, či len vymeniť bytové jadro, je dôležité vedieť, s ktorými prácami môžete začať ihneď a ktoré si vyžadujú ohlásenie stavebnému úradu, alebo dokonca stavebné povolenie.

O všetkých povinnostiach týkajúcich sa stavebných prác pojednáva Zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Môžete si ho stiahnuť na našej web stránke: www.realityvychod.sk/…….

V zmysle tohto zákona je pri niektorých stavebných úkonoch potrebné požiadať stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia, no sú aj úkony, ktoré si vyžadujú len oznamovaciu povinnosť – ohlásenie stavebnému úradu, prípadne sa od stavebníka nepožadujú žiadne povolenia, ani oznamovacia povinnosť. O tom, či nejaké povolenie budete potrebovať rozhoduje to, čo a v akom rozsahu budete vo vašom byte prerábať.

KEDY POTREBUJETE STAVEBNÉ POVOLENIE PRI REKONŠTRUKCII BYTU

Stavebné povolenie sa od stavebníka vyžaduje najmä:

• pri zmene stavby a to napr. pri zasahovaní do nosných priečok (vybúrať otvor na prepojenie dvoch miestností a pod.)

• pri zmene veľkosti a členenia okien (pri ich výmene)

• ak chcete zväčšiť, alebo presunúť dvere na iné miesto (ak sú v nosnej priečke)

To, ktorá priečka je nosná, určí statik. Stavebné povolenie si vybavíte na Stavebnom úrade v mieste umiestnenia stavby, kde vám aj poradia, čo všetko musíte k žiadosti doložiť. Tlačivo – žiadosť si môžete stiahnuť z webových stránok stavebného úradu.

KEDY POSTAČUJE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

Ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu sa riadi stavebným zákonom v §55 ods.2. Ohlášku stavebnému úradu by ste mali podať najmä:

• pri zasklení balkóna alebo lodžie. Ak pôjde o bezrámový systém, tak to pravdepodobne nebude nutné, ale o tom rozhoduje len stavebný úrad

• zväčšenie, zmenšenie, alebo presunutie okien a dverí (ak nie je priečka nosná)

• pri prestavbe umakartového bytového jadra, ak budete meniť pôdorys (spájanie kúpeľne s WC, zväčšenie kúpeľne, odstránenie alebo pridanie priečky v kúpeľni a pod.)

Je dôležité upozorniť, že pri týchto stavebných úpravách sa vyžaduje k ohláške aj statický posudok. Tlačivo  „Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác“ si môžete stiahnuť na web stránke stavebného úradu v mieste umiestnenia stavby.

KEDY K REKONŠTRUKCII BYTU NEPOTREBUJETE ŽIADNE POVOLENIE

Žiadne povolenie, ani ohlásenie drobnej stavby nepotrebujete pri udržiavacích prácach – bežné udržiavacie práce, ktoré definuje §139b, ods.15 stavebného zákona. Sú to najmä:

• opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok (nie nosných!), omietok, obkladov stien, podláh, dlažby

• výmena okien a dverí (ak nemeníte ich veľkosť)

• vymurovanie novej priečky v tom istom pôdoryse (napr. na mieste starej priečky)

• výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň

• maliarske a natieračské práce

• výmena bytového jadra, ak pri jeho výmene nezasahujete do nosných konštrukcií a dôjde len k výmene pôvodných umakartových priečok za nové z odľahčených materiálov, ktoré budú postavené na pôvodnom mieste bez zmeny pôdorysu (kúpeľne a WC). Ako som už vyššie spomenul, ak zmeníte pôdorys a napr. spojíte kúpeľňu s WC alebo zväčšíte rozmery, budete potrebovať statický posudok a ohlásiť na stavebnom úrade drobnú stavbu. Ak by ste zasiahli aj do nosných priečok, budete potrebovať stavebné povolenie

• výmena rozvodov (budete však potrebovať vykonanie odbornej skúšky a vydanie revíznej správy) 

JE POTREBNÝ SÚHLAS SUSEDOV?

Žiadny zákon (ani stavebný) neprikazuje stavebníkovi informovať susedov o plánovanej rekonštrukcii bytu. Súhlas je potrebný len pri prácach, ktoré si vyžadujú stavebné povolenie, ale o tom informuje susedov stavebný úrad (oznámenie o začatí stavebného konania).

Je však dobrým zvykom a prejavom slušnosti, vopred informovať ostatných obyvateľov vchodu o rekonštrukcii bytu. Predsa len, budete vytvárať hluk a prašnosť a nie je nad „dobré susedské vzťahy“. Nie je samozrejme potrebné navštíviť každého suseda, ale je slušné oznámiť váš zámer aspoň vylepením oznámenia na nástenke, výťahu, alebo vhodiť oznam do každej schránky. Je dobré uviesť termín začatia a ukončenia prác, denný časový rámec (napr. od 8-16.hod.) a nezaškodí sa aj vopred ospravedlniť za zvýšený hluk a prašnosť. No aj napriek tomu sa často stáva, že sa nájde niekto, kto už zabudol, že aj on v minulosti rekonštruoval svoj byt a nebude k vám dvakrát príjemný. Pamätajte na to, že dohoda je najlepším riešením akéhokoľvek problému. Vzor oznámenia pre susedov si môžete stiahnuť na našej web stránke: www.realityvychod.sk/…….

OZNÁMENIE O REKONŠTRUKCII SPRÁVCOVI BYTU

Správcovi bytu nie je potrebné oznamovať zámer rekonštruovať byt v osobnom vlastníctve!

Samozrejme, ak ide o družstevný byt (vlastníkom je bytové družstvo), je nutné tento zámer bytovému družstvu oznámiť a počkať si na stanovisko. V tomto prípade budete potrebovať oznámiť bytovému družstvu aj rozsah prác, zhotoviteľa a pod. Pre bližšie informácie o podmienkach začatia rekonštrukcie, je najlepšie informovať sa priamo na bytovom družstve.

Ľubomír Suchý – realitný maklér    0910 910 800      www.realityvychod.sk

Podobné články